วิดีโอกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  อำเภอหาดใหญ่ขอแจ้งให้ ผู้ที่มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ ในวันที่ 8 - 24 กันยายน 2560... (ดู : 137)
  •  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่พร้อมด... (ดู : 188)
  •  วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อ... (ดู : 163)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 1,658)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 1,533)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร... (ดู : 1,760)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 15 แห่ง