ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ น.ภายใต้การอำนวยการของ นายณรงค์พร ณ พัทลุง... (ดู : 7)
  •  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางขวัญกมล ศิริรัตน์ ปลัดอำเภอประจำตำบล... (ดู : 6)
  •  วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ มอบหมาย น... (ดู : 28)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 13 แห่ง