ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ภายใต้อำนวยการ นาย ณรงค์พร ณ พัท... (ดู : 25)
  •  วันที่๒๒เมย๕๘ เวลา๒๓.๓๐น.ภายใต้การอำนวยการของนายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาด... (ดู : 36)
  •  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่นายกองโท ณรงค์พร ณ พัทลุง ... (ดู : 30)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 13 แห่ง