ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ ... (ดู : 78)
  •  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ สั่... (ดู : 83)
  •  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐ น.ภายใต้อำนวยการ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำ... (ดู : 47)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 13 แห่ง