วิดีโอกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวั... (ดู : 14)
  •  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.นาย ทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ได... (ดู : 40)
  •  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหว... (ดู : 40)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 632)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 590)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร... (ดู : 614)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 15 แห่ง