วิดีโอกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่... (ดู : 63)
  •  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่ารา... (ดู : 51)
  •  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผ... (ดู : 102)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 1,400)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายทวีวุฒิ สังข์ศิร... (ดู : 1,312)
  •  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร... (ดู : 1,451)
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
พื้นที่ 852.796 ตร.กม.
ประชากรชาย 37,695 คน
ประชากรหญิง 37,304 คน
รวมทั้งหมด 74,999 คน
อบต/เทศบาล 15 แห่ง